Joomlashop Front 2012

JOOMLASHOP FRONT 2012

J oomlashop Front fra 2012 var tænkt som landings side da jeg gik helt over til at fokusere på WordPress som var i fuld gang med at udvikle sig til et fullblown CMS System i 2012. Jeg brugte www.grandts.com til eksperimentelt design, men ønskede at skifte hele mit fokus på WP. Og for ikke skabe forvirring lagde jeg denne landingside op og tog mit gamle Joomla! site ned. Denne er dog tilbage i mere moderne form og kan findes imellem mit “work” her på siderne.

Everyone rises to their level of incompetence. Laurence J. Peter, “The Peter Principle”
American teacher and writer (1919 – 1988)

» I en organisation forfremmes enhver op til sit inkompetence niveau. «

JOOMLASHOP FRONT
HTML5 0%
Grafik 0%
Animations effekter - 0%
Javascript 0%

Angivelser af de anvendte resourcer i % er kun ca. angivelser for det anvendte materiale, men det passer rimeligt i forhold til fordelingen. Husk du er altid velkommen til at sende feedback på de viste, demoe sider, Flash sider, Adobe After Effects Videoer.

SEND FEEDBACK PÅ DEMOEN

Send
Joomlashop Front 2012admin